ABONNEMANGSTID

Regler för abonnemangstid inomhus – Träkvistahallen

Det finns för närvarande inga lediga tider för abonnemang på helger eller vardagskvällar efter kl 15.00.

För tider på vardagar 06.00-17.00 kontakta maria@ekeropadel.se


Säsong:

-Vårtermin: start vecka 1 t.o.m. vecka 24 - 24 veckor.
-Hösttermin: start vecka 34  t.o.m. vecka 52 – 19veckor.

-Från och med angivet startdatum till kalenderårets slut (31 dec).
-Därefter förlängs avtalet automatiskt med 6 månader (en säsong) i taget
såvida uppsägning inte skett.

Uppsägning:

-Om du vill avsluta abonnemanget för höstterminen skall det meddelas skriftligen till Ekerö Padel AB senast vecka 24 samma år.
-Om du vill avsluta abonnemanget för vårterminen skall det meddelas skriftligen till Ekerö Padel AB senast vecka 48 året innan.

Om du inte kan spela:

-Kan du inte utnyttja din speltid rekommenderas att du ledigställer din tid via Matchi.
-Du kompenseras med en speltimme i det fall speltiden säljs vidare.
-Kompensation utfärdas i form av ett elektroniskt klippkort på Matchi som gäller på valfri tid innevarande säsong och den efterföljande, både
inomhus och utomhus (Jungfrusund).

Betalning och betalningsvillkor:

-Betalningen sker säsongsvis i förskott mot faktura som sänds ca 30 dagar innan säsongens start.
-En administrationsavgift debiteras vid överskriden förfallodag, samt då abonnenten önskar ändrade faktureringsuppgifter.

Övrigt:

-Avtalet är personligt och får inte överlåtas utan Ekerö Padel AB´s medgivande.
-Ekerö Padel AB har rätt att ta 2 timmar per kontraktstid i anspråk för egen verksamhet av abonnenten per säsong.
-Detta ska ske med 3 veckors framförhållning. Abonnenten kompenseras då med speltimme enligt ovan.